Arborist Stockholm

Är du i behov av hjälp med trädbeskärning i din trädgård eller är det kanske så att du har ett favoritträd som har börjat att se sjukt ut? Då är det en professionell arborist i Stockholm som du ska vända dig till. Vi på Trädfällning Stockholm erbjuder seriösa, kunniga och utbildade arborister för alla olika typer av trädgårdstjänster.

När ett träd börjar att må dåligt, eller kanske sträcka ut sina grenar alldeles för långt, är det många som inte vet vem det är som man ska kontakta. En arborist är en person som har specialiserat sig på just skötsel av träd och som vet vilket behov träden har. De jobbar med trädets estetik så väl som hälsa i fokus och använder sig av de rätta metoderna för att säkerställa ett bra resultat. En god trädgårdsskötsel är viktigt och kommer att vara en bra investering som ger utdelning i slutändan. Om du ser till att ha tand om dina träd så kommer de att kunna stå ståtliga mycket längre, och du får även många andra värden på köpet. Exempel på sådana värden kan vara kulturhistoriska så väl som biologiska eller sociala.

Det är lätt att vilja ta saken i egna händer, men att ta bort ett träd på egen hand (eller beskära grenar) kan vara en mycket farlig arbetsuppgift. Risken ökar ju större träd det är som ska beskäras eller fällas. Vi ser till att utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt och enligt de riktlinjer och regler som gäller. Naturligtvis har våra arborister även rätt utrustning för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

När kan en arborist hjälpa dig?

De vanligaste orsakerna till att man behöver anlita en arborist är i samband med borttagning eller beskärning av träd. En arborist har den kunskap som behövs för att se till så att trädet håller sig säkert, fint och friskt. De vanligaste orsakerna till beskärning är följande:

  • Trädet påverkar byggnader och ledningar
  • Trädet sträcker sig ut över trottoarer eller vägar
  • Trädets grenar är angripna av röta, är döda eller svaga
  • Grenarna har angripits av insekter
  • Trädets grenar har skadats i samband med storm
  • Trädets är ungt och behöver få en stabil struktur
  • Förbättring av trädets form

Hur är det då med borttagning av träd? Att ta bort ett träd är en svår uppgift som du inte bör ge dig in på själv. Vi har arborister som mer än gärna kommer ut och hjälper dig med uppgiften. En arborist kommer t.ex. att kunna avgöra om ditt träd behöver tas ner eller inte, exempelvis om trädet är döende. Du får också hjälp att se om ditt träd utgör en risk eller om det kan stå kvar. En trädfällning kan ske om trädet skadar eller tränger andra önskvärda träd på din tomt, eller om trädet är i vägen för en nybyggnation som du planerar.

Anlita en arborist från Trädfällning Stockholm

Att välja rätt arborist för arbetet kan kännas som en svår uppgift. Kanske har du redan tagit dig igenom flera företag och bett om offerter? Bra! Det är precis så du ska göra. Vi på Trädfällning Stockholm garanterar att du får den professionella hjälp som du behöver och att våra arborister kan hitta en lösning på alla dina trädproblem. Vi anser att det är viktigt att försöka underhålla träden med jämna mellanrum och ser därför till att våra arborister kan komma ut och göra en bedömning av träden innan en åtgärd vidtas. Naturligtvis så är vi måna om våra kunders önskemål och behov och ser alltid till att hitta en lösning som passar dig, oss och trädet.