Vad kostar arboristtjänster och trädfällning?

Att anlita en arborist för trädfällning eller olika arboristtjänster är inte gratis. Kostnaden kan faktiskt variera en hel del beroende på träd, var man bor samt på företaget. Vad brukar det kosta att anlita en arborist?

Vanligt med timkostnad

När det gäller arboristtjänster och fällning av träd i Stockholm räknas priset ofta ut per timme. Det beror helt enkelt på att det i många fall är svårt att säga exakt hur lång tid det tar att fälla ett träd. Man brukar få räkna med att betala omkring 500 kronor i timmen när ett företag ska fälla eller göra andra åtgärder med trädet, men i vissa fall görs också offerter. Det är speciellt vanligt om det gäller flera träd.

Vad avgör priset på en trädfällning?

Det finns flera faktorer som avgör hur dyrt det blir att fälla ett träd. Ett stort träd som växer nära andra byggnader, vägar eller om trädet lutar kommer att bli dyrare att ta ner. Är det så att trädet måste fällas i sektioner och om kran eller lift måste användas kommer kostnaden att sticka iväg ytterligare.

Vi kan alltid ge dig en offert på att ta ner eller utföra andra åtgärder på dina träd. Just att få en offert är helt kostnadsfritt. I vissa fall kan en mindre reskostnad få betalas av den som vill ta ner trädet men så är vanligen inte fallet. När det gäller större träd eller träd som står illa till kan vi vilja ta säkerheten ett steg längre och det kan göra trädfällningen lite dyrare. I vissa kan vi till exempel ta ner ett träd genom att klättra upp i det, andra gånger behövs en lift.

Om man ska ta ner fler träd, eller om det behöver utföras arboristtjänster på flera sådana kan man i regel få en offert som täcker in alla träd. Det kan göra att man får ett lite bättre pris än om man ska anlita företaget för att arbeta med ett träd åt gången. Dessutom slipper man flera framkörningsavgifter när sådana tillkommer.

Utrustningen kan göra saker dyrare

Ju mer utrustning som krävs för att ta ner ett träd eller för att utföra olika arboristtjänster, desto dyrare blir det i regel. Det beror helt enkelt på att utrustningen kostar pengar och den slits ut ju mer den används. Det tar i regel också mer tid att ta ner eller göra andra åtgärder om det behövs fler verktyg.

Plats och utkörningskostnad

Ibland kan det förekomma att företaget tar en viss fram- eller utkörningskostnad i samband med att vi ska arbeta med träden. Det beror lite på var kunden bor. Om det är långt ifrån vår utgångspunkt och vi behöver ha med oss mycket saker tillkommer en utkörningavgift. Den tar vi dock alltid med i vår offert.

Övriga arboristtjänster

En grundstädning ingår alltid i vårt arbete. Det betyder att vi tar bort större grenar och vi sopar efter oss. Om du vill att vi ska forsla bort hela trädet tar vi ut en avgift för det. Avgiftens storlek beror på trädet.