Stubbfräsning Stockholm

Det finns flera orsaker till att du kan vara i behov av få hjälp med avlägsnande av stubbar. Det kan till exempelvis vara så att du har utfört en trädfällning på din tomt och har en stubbe som sitter som berget. Vi erbjuder dig professionell hjälp med stubbfräsning i Stockholm, så att du kan få den mark som du vill ha.

Att ta bort en stubbe på egen hand är ett svårt och hårt arbete. Här behöver du se till att ha rätt kunskap, men även rätt typ av verktyg. Vi på Trädfällning Stockholm ser till att ta med oss alla de verktyg som behövs för att fräsa bort stubben så snabbt och enkelt som det bara går. Du bestämmer själv hur långt ner du vill att stubbarna ska bort. Det vanligaste är dock att vi fräser dem till under marknivå. På så sätt kan de förruttna på egen hand och du får en plan och fin markyta.

Så går en stubbfräsning till

För att bli av med en envis och oönskad stubbe så behöver man se till att hela grundstammen försvinner. Genom att anlita oss slipper du utföra det tuffa arbetet själv och blir således ett irritationsmoment fattigare. Vi ser till att arbeta på ett smidigt och effektivt sätt för att avlägsna de stubbar som du önskar få hjälp med. Naturligtvis arbetar vi också skonsamt mot omgivningen, vilket betyder att stubbfräsningen inte kommer att påverka din mark eller tomt på ett negativt sätt.

En stubbfräsning går till som så att vi kommer ut till dig med de verktyg och maskiner som behövs för att fräsa bort en stubbe eller två. För att säkerställa att hela grundstammen försvinner ser vi till att arbeta väldigt långt ner i marknivå. Vi går ner cirka 10 cm under marken och fräser bort så mycket som möjligt. På så sätt kan du sedan själv fylla igen och lägga en ny gräsmatta på plats om du skulle önska.

Känner du att 10 cm inte räcker? Ingen fara! Vi på Trädfällning i Stockholm har de rätta verktygen som krävs för att gå ner djupare än så. Om du önskar så finns det möjlighet att gå ner hela 30 cm under marken. Här är det dock viktigt att du är medveten om att det finns en större risk och att en extra avgift kan tillkomma.

När behövs stubbfräsning?

Stubbfräsning är ett utmärkt alternativ om du har stubbar på din mark eller tomt som du önskar bli av med. Kanske är det så att du precis har köpt en ny mark och där finns irriterande stubbar sedan tidigare, men det kan också handla om att du har gjort en trädfällning på tomten och nu vill bli av med resterna. Stubbfräsning lämpar sig alltså bra för alla typer av tillfällen då du vill bli av med stubbar, men inte vill försöka dig på det svåra arbetet på egen hand. Med stor kunskap och rätt kompetens kommer vi ut och hjälper dig!

Hur mycket kostar en stubbfräsning?

Det är viktigt att du kontaktar oss om du är intresserad av stubbfräsning, för att på så sätt få ett prisförslag. Kostnaderna för stubbfräsning i Stockholm kan nämligen komma att variera rätt kraftigt. Faktorer som har betydelse kan bland annat vara hur många stubbar det är som du vill få hjälp med, men även hur svårt arbetet kommer att bli så väl som hur stor stubben är. Viktigt att vara medveten om är att du har rätt att använda dig av RUT-avdraget när du anlitar oss på Trädfällning Sthlm. I Sverige har alla personer över 18 år och som betalar skatt i landet rätt till 50 000 kronor i avdrag på hushållsnära tjänster. Stubbfräsning så väl som trädfällning är inkluderat i detta.

Vi sköter hela kontakten med Skatteverket och du får sedan hem en faktura som är avdragen och klar. Det enda du behöver säkerställa är att du fortfarande har RUT-avdrag kvar att nyttja.