Trädfällning

För att lyckas med trädfällning är det viktigt att man tittar på de omgivande byggnaderna som finns på platsen, men att man också tar hänsyn till annan egendom så väl som närliggande vegetation. Att fälla ett träd på egen hand är en mycket tuff och svår uppgift som kräver kunskap, rätt utrustning och ett säkerhetstänk som heter duga. Vi rekommenderar att du inte ger dig in på uppgiften själv, utan att du istället anlitar våra professionella arborister för uppgiften.

Det finns flera orsaker till varför man kan vara i behov av trädfällning. Det kan t.ex. handla om att trädet som man har på sin tomt har dött, blivit angripet av röta eller att man helt enkelt vill ersätta trädet med något annat. I många fall står även träd i vägen för nybyggnation och då kan Trädfällning Stockholm hjälpa dig. Att fälla träd i bebyggelse är inte det allra lättaste, men med vår kunskap och erfarenhet kan vi säkerställa trygghet för alla inblandade, så väl som ett snyggt resultat.

Olika metoder för trädfällning

Det finns flera metoder som man kan använda sig av när det är dags för en arborist att fälla träd. Till att börja med är det viktigt att vi får komma ut och titta på trädet, för att på så sätt avgöra vilken metod som kommer att fungera bäst. När det kommer till bebyggelse så använder man sig vanligtvis av sektionsfällning för att förhindra skador och olyckor. Sektionsfällning betyder att vi delar av och monterar ner trädet i flera, mindre sektioner, istället för att låta hela trädet falla fritt. Vi har även rätt verktyg och maskiner som behövs om trädet ska tas bort med hjälp av skylift eller kran. Detta är möjligt i vissa sammanhang, men kräver rätt typ av utrustning då det är ett riskfyllt uppdrag.

Finns det gott med utrymme runt trädet, så väljer vi den klassiska och traditionella metoden. När vi säger “gott om utrymme” så menar vi t.ex. rena skogspartier, men även andra typer av områden är lämpliga så länge det inte föreligger någon risk att skada annan egendom eller hus.

Hjälp från början till slut

Vi vill att du ska känna dig så trygg med våra arborister som möjligt, och ser därför till att hjälpa dig från början till slut. Det betyder att vi finns på plats för att titta på trädet som du vill ha hjälp med och säkerställer att vi använder oss av rätt metoder och åtgärder. Därför ser vi till att avlägsna trädet på ett snyggt och säkert sätt och hjälper dig även med bortforsling. Skulle det vara så att det bara är en liten mindre mängd avfall som ska bort, så ser vi till att ta med oss detta till återvinningen. Men större mängder kan kräva bortforsling på annat vis, t.ex. genom kranar och bilar med ett ordentligt lastutrymme.

För oss är det väldigt viktigt att värna om miljön och därför har vi också ett stort fokus på ett bra miljötänk. Allt avfall som kan uppkomma efter en trädfällning, vilket är en hel del, ska forslas bort på ett miljövänligt sätt och återvinnas på samma vis. De fällda träden kan t.ex. gå vidare till att bli värme till ett värmeverk.